Lá Oscailte na scoile

Cuireann Príomhoide agus foireann Choláiste Feirste fearadh na fáilte roimh dhaltaí Rang 7 agus a dtuismitheoirí/caomhnóirí cuairt a thabhairt ar Lá Oscailte na scoile Dé Sathairn 14 Eanáir 2017.

Nuachtlitir Nollaig 2016

Leanann ár dtionscadal tógála ar aghaidh ar sceideal. I mí na Samhna bhog muid isteach san áis nua don Eacnamaíocht Baile ar bharrúrlar an phríomhfhoirgnimh agus beidh áiseanna nua eile againn de réir mar a chríochnaítear an obair tógála.

An Cailín Gaelach!

An Cailín Gaelach! Comhghairdeas le Megan Nic Amhalaí, 9L ar bronnadh duais Cailín an Chúrsa uirthi ar Chursa A i gColáiste Mhuire Loch an Iúir i mBliana (Bhí 300 scoláire ar an chúrsa seo!!!). Roghnaíodh Megan mar gheall ar a dearcadh, a cuidiú agus a hiarrachtaí. Maith thú, a Megan! D’fhreastail scaifte mór as Coláiste Feirste ar chúrsaí Gaeltachta éagsúla i mbliana agus is léir gur chuir siad go mór leis na cúrsaí – rud nach gcuireann iontas ar bith orainn anseo.

Recent Posts
Archive
RSS Feed

Contact

Coláiste Feirste
Teach Ard na bhFeá
7 Páirc Radharc na bhFeá
An Cheathrú Ghaeltachta
Béal Feirste
BT12 7PY

Quicklinks

028 9032 0707

​028 9032 4301

info@colaistefeirste.com

News & Events