Departments & Support for Parents - Ranna agus Tacaíocht do Thuismitheoirí

Maths 24.jpg

Matamatic/Mathematics

Irish - Domhnall 01.jpg

Gaeilge/Irish

Art - Edit Suite 03.jpg

Ríomhaireacht/Computer Studies

Contact

Coláiste Feirste
Teach Ard na bhFeá
7 Páirc Radharc na bhFeá
An Cheathrú Ghaeltachta
Béal Feirste
BT12 7PY

Quicklinks

News & Events

028 9032 0707

​028 9032 4301

info@colaistefeirste.org