top of page
Contact

Sonraí teagmhála na scoile
School contact details

Seoladh
Address

Coláiste Feirste
Teach Ard na bhFeá
7 Páirc Radharc na bhFeá
An Ceathrú Gaeltachta
Béal Feirste
BT12 7PY

Fón
Phone
028 9032 0707

Fács
Fax
028 9032 4301

info@colaistefeirste.belfast.ni.sch.uk

Thanks! Message sent.

bottom of page