Contact

Sonraí teagmhála na scoile
School contact details

Seoladh
Address

Coláiste Feirste
Teach Ard na bhFeá
7 Páirc Radharc na bhFeá
An Ceathrú Gaeltachta
Béal Feirste
BT12 7PY

Fón
Phone
028 9032 0707

Fács
Fax
028 9032 4301

Contact

Coláiste Feirste
Teach Ard na bhFeá
7 Páirc Radharc na bhFeá
An Cheathrú Ghaeltachta
Béal Feirste
BT12 7PY

Quicklinks

028 9032 0707

​028 9032 4301

info@colaistefeirste.com

News & Events

May 18, 2018

December 6, 2017

June 15, 2017

Please reload