top of page

Gairmeacha/Careers

OIDEACHAS GAIRMTHREORACH

Tá Coláiste Feirste tiomanta do sholáthar den scoth maidir leis an Ghairmthreoir agus leis an oideachas don Infhostaitheacht.  Baineann sé seo leis an eolas agus leis na scileanna le cinní a dhéanamh maidir le bealaí sa tsaol.

 

Lena chois seo tugann muid isteach sa scoil sainghrúpaí seachtracha le saibhriú a dhéanamh ar ár gcuid cláracha féin.  Mar shampla tagann Oifigeach Gairmthreorach de chuid na Gníomhaireachta Oiliúna agus Fostaíochta (GOF) chuig an scoil gach seachtain le hagallaimh a chur ar gach dalta i mBliain 12 faoina rogha gairme.  Leanann an scoil Clár Tacaíochta Sentinus don ghairmthreoir, mar shampla Aonach Oibre san Odyssey agus seisiúin oiliúna in-tí (Ródseó). 

 

Bíonn laethanta scileanna agallaimh eagraithe ag an scoil nuair a thagann daoine ón phobal isteach sa scoil chun cuidiú agus tacaíocht a thabhairt do na daltaí maidir le ullmhucháin agallaimh.

Art - Painting 02.jpg
CAREERS EDUCATION

Coláiste Feirste is committed to providing high quality Careers Guidance and education for employability for our pupils.  This comprises both the knowledge and the skills to make informed decisions about pathways in life.

 

In addition, we bring in specialist outside groups to further enrich these classes.  For example, the Careers Officer from the Training and Employment Agency (TEA) visits the school each week to conduct interviews with every pupil in Year 12 about their chosen career.  The school also follows the Sentinus support programme for careers guidance including a Work Fair in the Odyssey and an in-house Training Workshop.

 

There is also interview skills days organised by the school where Professionals come into the school to assist pupils with preparations for interview.

bottom of page