top of page

Leabharlann/Library 

Leabharlann

Tá an leabharlann suite sa seánseipeál i dTeach Ard na bhFeá. Bíonn an leabharlann oscailte roimh agus I ndiaidh am scoile ó 8:45 - 3:15 agus ag am smailce agus ag am lóin

Tá 8 ríomhairí le rochtain idirlín, láthair staidéir, láthair shuí agus troscán atá fóirsteanach do dhaoine faoi mhíchumas 

Tá catalóg na leabharlainne ar fáil tríd an leathanach gréasáin MYSCHOOL. Feicfidh daltaí ‘Leabhar na Seachtaine’, an leabhar is tarrainghte, gné-údar, leabhar nua, suíomhanna gréasáin srl. Chomh maith le sin, tá daltaí ábalta a léirmheasanna féin a uaslódáil.

Tá bailiúchán ann de leabhair fhicsean agus neamhfhicsean I nGaeilge agus I mBéarla. Thiocfadh le dalta 2 leabhar a fháil amach ar feadh coicise.

 

Litearthacht:  Accelerated Reader 

 

Seo scéim litearthachta le scíleanna léitheoireachta a fhorbairt agus a néartú. Is ábhar leanunach é atá ar an chlár ama. Tugann an scoil an deis seo do na daltaí EC3.

Library

Windows 04 (1).jpg

The library is situated in the old chapel in Beechmount House. The library is open before and after school hours from 8:45 to 3:13 and during break and lunch hour.

 

There are 8 computers with internet access, study area, seating area and furniture suitable for pupils with disabilities.

 

The library catalogue is available through the MYSCHOOL webpage. Features include ‘Book of the Week’, most popular book, featured author, new titles, websites etc. Pupils can also upload their own reviews as well.

 

The collection consists of fiction and non-fiction Irish language and English language titles. 2 books can be borrowed for 2 weeks.

 

The librarian runs an Irish language and English language book club. Members will receive a library pass to attend.

 

Literacy: Accelerated Reader

 

This reading scheme to develop and strengthen reading skills is timetabled for all KS3 pupils.

bottom of page