top of page

Litearthacht/Literacy

Accelerated Reading

Faigheann léitheoirí ón chéad bhliain pointí fá choinne gach leabhar atá léite agus an tráth na gceist atá déanta acu bunaithe ar leibhéal leabhair s'acu.

Deir an comhlacht 'Renaissance Learning' "schools that have been using the program have gained 2-3 years reading growth in the first year with students being motivated into reading for pleasure whilst raising their comprehension levels".

Tá an Ghaeilge ina bunchloch ar achan ghné d’eispéireas Choláiste Feirste. Déanann na múinteoirí agus na cúntóirí ranga a ndícheall le mbíonn na scileanna ag na daltaí uile iad féin a chur in iúl mar is ceart, ó bhéal agus go scríofa, agus go dtig leo ábhair léitheoireachta agus éisteachta a thuigbheáil. Tá labharthacht agus litearthacht na Gaeilge lárnach sa phleanáil, san fhoghlaim agus teagasc agus sa mheasúnú in achan ábhar.

An Ghaeilge is the very foundation for every aspect of the Coláiste Feirste experience. Teachers and Classroom Assistants strive to equip pupils with the skills to effectively present themselves orally and in written form, and to access and understand both listening and reading material. Irish oracy and literacy are central in both the planning, teaching and learning and assessment in each of the subject areas.

crest.png
bottom of page