top of page

Nuachtlitir Nollaig 2016


Leanann ár dtionscadal tógála ar aghaidh ar sceideal. I mí na Samhna bhog muid isteach san áis nua don Eacnamaíocht Baile ar bharrúrlar an phríomhfhoirgnimh agus beidh áiseanna nua eile againn de réir mar a chríochnaítear an obair tógála.

bottom of page