Nuachtlitir Nollaig 2016


Leanann ár dtionscadal tógála ar aghaidh ar sceideal. I mí na Samhna bhog muid isteach san áis nua don Eacnamaíocht Baile ar bharrúrlar an phríomhfhoirgnimh agus beidh áiseanna nua eile againn de réir mar a chríochnaítear an obair tógála.

Contact

Coláiste Feirste
Teach Ard na bhFeá
7 Páirc Radharc na bhFeá
An Cheathrú Ghaeltachta
Béal Feirste
BT12 7PY

Quicklinks

News & Events

028 9032 0707

​028 9032 4301

info@colaistefeirste.org