Year 13/14 Timetable

A thuismitheoir/chaomhnóir,


Níl ann ach nóta gairid le cúpla pointe a chur i gcuimhne daoibh.


- Tá clár ama le dátaí scrúduithe bréaga iniata, bí cinnte go mbíonn na dátaí seo ar eolas agus do pháiste ullmhaithe don scrúdú agus istigh in am leis an treallamh ceart.

- Bíonn obair BTEC ag dul ar aghaidh i rith an ama agus mar sin de tá sé fíor thábhachtach go mbíonn na daltaí istigh agus ag críochnú obair gach ábhair.

- Beidh ranganna breise (aisghabháil na foghlama) ag tarlú le roinnt ábhair ar an seachtain i ndiaidh seachtain na scrúduithe. Caithfidh an fhoirm bónas / críochnaithe leis an scoil a bheith sínithe ag gach múinteoir don dalta sula bhfuil cead ag dalta bheith ar laethanta saoire na Nollag.

This is just a short note with a few important reminders.


- There is a timetable with dates of mock exams attached, please ensure that your child knows the dates and is in on time with the correct equipment.

- BTEC work is ongoing so it is therefore of extreme importance that pupils are in and making every effort to complete it.

- There are extra classes for (curriculum recovery) happening with certain subjects the week after the exams week. The EMA bonus / finished for Christmas form is to be signed by every teacher before they have permission to go on Christmas holidays.


Le meas

Foireann EC5

Contact

Coláiste Feirste
Teach Ard na bhFeá
7 Páirc Radharc na bhFeá
An Cheathrú Ghaeltachta
Béal Feirste
BT12 7PY

Quicklinks

News & Events

028 9032 0707

​028 9032 4301

info@colaistefeirste.org