top of page

Year 13/14 Timetable

A thuismitheoir/chaomhnóir,


Níl ann ach nóta gairid le cúpla pointe a chur i gcuimhne daoibh.


- Tá clár ama le dátaí scrúduithe bréaga iniata, bí cinnte go mbíonn na dátaí seo ar eolas agus do pháiste ullmhaithe don scrúdú agus istigh in am leis an treallamh ceart.

- Bíonn obair BTEC ag dul ar aghaidh i rith an ama agus mar sin de tá sé fíor thábhachtach go mbíonn na daltaí istigh agus ag críochnú obair gach ábhair.

- Beidh ranganna breise (aisghabháil na foghlama) ag tarlú le roinnt ábhair ar an seachtain i ndiaidh seachtain na scrúduithe. Caithfidh an fhoirm bónas / críochnaithe leis an scoil a bheith sínithe ag gach múinteoir don dalta sula bhfuil cead ag dalta bheith ar laethanta saoire na Nollag.

This is just a short note with a few important reminders.


- There is a timetable with dates of mock exams attached, please ensure that your child knows the dates and is in on time with the correct equipment.

- BTEC work is ongoing so it is therefore of extreme importance that pupils are in and making every effort to complete it.

- There are extra classes for (curriculum recovery) happening with certain subjects the week after the exams week. The EMA bonus / finished for Christmas form is to be signed by every teacher before they have permission to go on Christmas holidays.


Le meas

Foireann EC5

Comments


bottom of page