top of page

Year 10 Home Learning

A thuismitheoir/a chaomhnóir,


Tá Coláiste Feirste ar theann ár ndíchill an scoil a choinneáil oscailte i rith na céime is déanaí de phaindéim Covid le go mbeidh na eispéarais foghlama agus tacaíochta den scoth ag ár ndaltaí. Bhí sé seo thar a bheith dúshlánach an téarma seo agus céatadán suntasach ball foirne as láthair de dheasca Covid. Ar an drochuair tá muid tagtha chuig an phointe nach mbeidh muid in ann ranganna a chlúdach go sábháilte Dé hAoine bheag seo, 21 Eanáir. Is oth liom cur in iúl duit go mbeidh orainn daltaí Bhliain 10 a fhágáil sa bhaile Dé hAoine ag foghlaim fríd Google Classroom. Mhínigh muid do na daltaí an obair atá le déanamh acu. Gabhaim mo leithscéal as aon chur isteach ort.


Déanfaidh muid ár ndícheall an scoil a choinneáil oscailte do gach dalta amach anseo, ach muna mbíonn an dara suí sa bhuaile againn.


Coláiste Feirste has been doing our utmost to keep the school open during this latest phase of the Covid pandemic in order that our pupils will continue to have high-quality learning experiences and support. This has been very challenging this term as a significant number of staff have been absent due to Covid. Unfortunately, we have come to the point that we will be unable to cover classes safely this Friday 21st January. I regret to inform you that we will have to keep Year 10 pupils at home on Friday, learning through Google Classroom. The pupils have been advised of the work set. I apologise for any inconvenience.


We will continue to do our best to keep the school open for all pupils in the coming weeks, unless we have absolutely no choice.


Is mise le meas,

Micheál Mac Giolla Ghunna

PríomhoideComments


bottom of page