top of page

Litir tuis 2021-03-12

A thuismitheoir/a chaomhnóir,


Is mian liom tú a choinneáil ar an eolas faoi chúrsaí scoile.

Saoire Beidh na daltaí ar saoire ón scoil Dé Céadaoin 17 agus Déardaoin 18 Márta. Tosóidh an fhoghlaim ar líne arís Dé hAoine 19 Márta. Tosóidh saoire na Cásca Déardaoin 1 Aibreán. Tosóidh na daltaí ar ais Dé Luain 12 Aibreán. Tá muid ag fanacht ar threoir dheireanach ón Roinn Oideachais cé acu beidh na daltaí uilig nó blianghrúpaí áirithe ar ais ar scoil ar an dáta seo. Foghlaim Beidh daltaí i mBlianta 12/13/14 ag toiseacht ar ais ar scoil ón Luan 22 Márta. Cuirfidh muid tuilleadh mionsonraí amach chugat faoi seoar ball. Leanfaidh na daltaí i mBlianta 8/9/10/11 leis an chianfhoghlaim go dtí an Cháisc. Cuirfidh muid tuilleadh eolais amach chugat nuair a bheas na socruithe i ndiaidh na Cásca dearbhaithe ag an Roinn Oideachais. Tréadchúram Bhí rath iontach ar na himeachtaí a rinne na daltaí le linn Seachtain na Gaeilge. Maith iad. Gheobhaidh tú samplaí de na gníomhaíochtaí seo ar ár meáin shóisialta @cfeirste agus www.colaistefeirste.org agus FB Má bhíonn ábhar buairimh ag do pháiste nó tacaíocht de dhíth, ná bíodh leisce ort dul i dteagmháil leis an scoil fríd an mhúinteoir foirme sa chéad dul síos. Lena chois sin, cuireadh seirbhís nua ar fáil arna mallaibh Text-a-Nurse – feic an bhileog eolais faoi iamh. Tuigeann muid go bhfuil sé deacair leanstan den fhoghlaim bhaile faoi láthair. Ach tá ár ndaltaí ag déanamh obair iontach agus tá muid an-bhródúil astu. Tá muid ag dúil le bheith ar ais le chéile roimh i bhfad. I wish to keep you updated on school matters. Holidays Pupils will be on holiday on Wednesday 17th and Thursday 18th March. Online learning will recommence on Friday 19th March. Easter holidays will begin on Thursday 1st April. Pupils will recommence on Monday 12th April. We are awaiting the final direction from the Department of Education as to whether all pupils or some year groups will return to school on this date. Learning Pupils in Years 12/13/14 will return to school on Monday 22nd March. We will send you further details about this soon. Pupils in Years 8/9/10/11 will continue with online learning until Easter. We will send you further details about arrangements for after Easter when these are confirmed by the Department of Education. Pastoral care We had a very successful Seachtain na Gaeilge and pupils did great work in this regard. You can see some of the activities for yourself on our social media: @cfeirste, www.colaistefeirste.org and FB. If your child has any worries or needs some support, please contact the school, through the Form Teacher in the first instance. In addition, a new support service Text-a-Nurse has been launched – see the attached leaflet for details. We understand that it is difficult to continue with online learning at present. But most pupils are doing great work and we are very proud of them. We look forward to being back together soon.Is mise le meas,


Micheál Mac Giolla Ghunna

Príomhoide

Comments


bottom of page