top of page

Litir Dheireadh Téarma - Bliain 8


 

A thuismitheoir/ a chaomhnóir,


Faigh na sonraí iomchuí maidir le Seachtain na Measúnuithe faoi iamh.


Clár Ama Measúnuithe


Tá Clár Ama Measúnuithe ag d’inion/ do mhac cheana féin. Beidh ar gach dalta a bheith istigh ag na hamanna seo amháin le linn Seachtain na Measúnuithe. Rachaidh gach dalta chuig Seomra na Measúnuithe 10 nóiméad roimh thús an mheasúnaithe agus imeoidh siad abhaile láithreach i ndiaidh dó/ di na measúnuithe a chríochú.


Tabhair faoi deara:

  1. Déanfar na scrúduithe praiticiúla sna ranganna

  2. Déan cinnte go mbeidh modh sábháilte taistil ag do mhac/iníon mar go mbeidh an gnáthchlár ama scoile ar ceal an tseachtain sin. Ní bheidh patról slándála le cuidiú le daltaí an bóthar a thrasnú.

  3. Caithfidh daltaí a bheith istigh 10 nóiméad roimh thús na scrúduithe.

  4. Caithfidh na daltaí déanamh cinnte go mbeidh an trealamh ceart leo do na scrúduithe. Ní bheidh cead acu gutháin / nótaí a bheith sa scrúdú.

  5. Caithfidh na daltaí meas a bheith acu ar choinníollacha scrúdaithe i gcónaí.


Socrúithe Lóin


Beidh lón go fóill ar fáil sa scoil le linn Sheachtain na Measúnuithe


- Do dhaltaí ‘Seisiún 1’ beidh ‘Grab and Go Lunch’ ar fáil 12:00.

- Do dhaltaí ‘Seisiún 2’ beidh lón ar fáil sa bhialann ar 11:40.


Dátaí Shaoire na Nollaig


Beidh na daltaí ag críochnú don Nollaig ar na dátaí seo a leanas:


- Bliain 8 – Déardaoin 10 Nollaig – 11:00

- Bliain 9 – Céadaoin 9 Nollaig – 12:00

- Bliain 10 – Céadaoin 9 Nollaig – 15:10


Beidh na daltaí ar ais ar scoil ar an 4 Eanáir 2021.


Guímid gach rath ar do mhac/ d’inion sna measúnuithe agus tá súil againn go mbeidh Nollaig den scoth agat agus ag do chlann.

Le meas,


Eoghán agus Mairsíle Ceannairí Bliain 8


 

Dear parent/ guardian,


Please find the necessary arrangements for Assessment Week enclosed.


Examination Timetable


Your child should have received their Examination Timetable already. Each pupil should attend school only at the times stated on the Examination Timetable. Each pupil should arrive at their examination room 10 minutes before the examination and they will be permitted to go home when the examinations are completed.


Please note that:


  1. Practical exams will take place during classes due to resource needs.

  2. Please ensure your child has safe transport arranged to and from school as the regular timetable is suspended for the week. There will be no safety patrol available to assist pupils across the main road.

  3. All pupils must arrive 10 minutes prior to the start time of every exam.

  4. Pupils must ensure that they have the appropriate equipment with them to sit exams. No additional equipment is permitted in the exam (mobile phones, notes etc).

  5. Respect must be shown towards exam conditions at all times.


Lunch Arrangements


Lunch will still be available in the school during the Examination Period.


- Pupils sitting examinations in ‘Session 1’ will be able to avail of a ‘Grab and Go’ lunch from the canteen at 12:00

- Pupils sitting examinations in ‘Session 2’ will be able to avail of lunch in the canteen at 11:40.


Lunch choices will be limited during the Examination Period.


Dates for the Christmas break


The pupils will be finishing for the Christmas break on the following dates:


- Year 8 – Thursday 10 December – 11:00

- Year 9 – Wednesday 9 December – 12:00

- Year 10 – Wednesday 9 December – 15:10


Pupils will return to school on 4 January 2021


We wish all our pupils the best of luck in their Christmas assessments and hope that you and your family have a peaceful Christmas.


Kind regards,


Eoghán and Mairsíle

Year 8 Year HeadsLitir Dheireadh Téarma - Bliain 8
.pdf
Download PDF • 102KB

Comments


bottom of page