top of page

KS3 Remote Learning Timetable with Live Lessons Outlined

A thuismitheoir/a chaomhnóir,

Fáilte ar ais a chara, tá súil againn go raibh saoire dheas agat.

Féach an clár ama leasaithe thíos. Seo an clár ama céanna a cuireadh chugaibh ag tús na dianghlasála fá choinne EC3. Léiríonn sé cén uair a bheas ranganna beo ag titim amach. Bhí na ranganna seo ag titim amach roimh an tsaoire, ach mhothaigh muid go mbeadh sé úsáideach seo a dhéanamh níos soiléire do na tuismitheoirí chun na daltaí a spreagadh le freastal ar na ranganna beo.

Féach na ranganna aibhsithe le BEO/LIVE taobh leo, seo nuair a bheas múinteoir beo leis an bhlianghrúpa trí Collaborate nó Google Meets. Beidh idir ranganna teagaisc, thráth na gceisteanna beo agus ranganna tacaíochta ag titim amach ag brath ar an roinn. Seo deis do dhaltaí labhairt le múinteoir, ceisteanna a chur, tuilleadh tacaíochta a iarraidh nó chun a gcairde a fheiceáil go díreach. Leanfaidh ranganna réamhthaifeadta ar aghaidh nuair nach mbíonn ranganna beo ann. Is féidir le daltaí tacaíocht a fháil ó mhúinteoir, trí cheisteanna a chur ar stream Google Classroom fosta.

Ná déan dearmad go gcaithfidh do pháiste clárú leis an mhúinteoir foirme gach maidin idir 9-10 r.n. Muna gcláraíonn do pháiste gach maidin, marcálfar as láthair ar SIMS.

Má bhíonn ceisteanna ar bith agat maidir leis seo thuas, nó gné ar bith eile a bhaineann leis an chianfhoghlaim ná bíodh leisce o ort teagmháil a dhéanamh liom.

Welcome back, we hope you had a lovely and well-deserved midterm break.

Please see the amended timetable attached. This timetable is the same as the original reduced timetable for KS3 that was sent out at the beginning of lockdown. It now outlines when live classes take place. Most of these classes have been ongoing, but we wanted to let parents know exactly when they were taking place to encourage students to attend.

Classes that are highlighted with BEO/LIVE beside them indicate when a teacher will be live with that year group via Collaborate or Google Meets. Live classes are subject to departmental plans and will vary from live taught classes, support sessions with teachers and live quizzes. This is a chance for your child to speak directly to a teacher, to ask questions, to get additional support if they need it and also to see and talk to their peers. Pre-recorded lessons will continue when departments are not live.


Pupils are expected to adhere to our guidance for positive online behaviour. Please remember that your child can always contact the teacher via the Google Classroom stream if they have any concerns or worries regarding remote learning. Parents can also contact teachers via email, please see our website for departmental contact details.

Don’t forget that your child must register with their form teacher between 9 -10 a.m., if they don’t register then they will be marked absent on SIMS.

If you have any queries or concern about this or anything else regarding remote learning, please do not hesitate to contact me.

Le dea-ghuí,

Caitlín Ní Ruanaidh

Ceannaire Foghlama


View more information here or download below:

Litir do thuismitheoirí Cianfhoghlaim L
.
Download • 548KB

Comments


bottom of page