top of page

Áiseanna ar líne/Online Resources

Áiseanna ar líne

Foclóir Béarla - Gaeilge Fhoras na Gaeilge

Foclóir Gaeilge - Béarla 

Foclóir Tearmaíochta Gaeilge - Focal.ie

Bailiúcháin Sonraí Gaeilge - PotaFocal

Tá aitheantas úsáideora agus pasfhocal ar inlíon na leabharlainne
bottom of page