Áiseanna ar líne/Online Resources

Áiseanna ar líne

Foclóir Béarla - Gaeilge Fhoras na Gaeilge

Foclóir Gaeilge - Béarla 

Foclóir Tearmaíochta Gaeilge - Focal.ie

Bailiúcháin Sonraí Gaeilge - PotaFocal

Tá aitheantas úsáideora agus pasfhocal ar inlíon na leabharlainne

Contact

Coláiste Feirste
Teach Ard na bhFeá
7 Páirc Radharc na bhFeá
An Cheathrú Ghaeltachta
Béal Feirste
BT12 7PY

Quicklinks

News & Events

028 9032 0707

​028 9032 4301

info@colaistefeirste.org