top of page

Key Stage 5

Séú Foirm

Ag Eochairchéim 5, tairgeann Coláiste Feirste rogha de 18 n-ábhar ag leibhéal 3 réimse de chúrsaí gairmiúla ag Leibhéal 2/3.  Tá muid ag dúil le cur leis na roghanna seo, de réir mianaidhmeanna, ábaltachtaí agus riachtanais na ndaltaí.  Lena chois, tá deis ag daltaí GCSE a athdhéanamh agus clár de shaibhriú curaclaim agus d’fhorbairt phearsanta a dhéanamh.  Seo a leanas na roghanna:

 • Gaeilge

 • Béarla

 • Spáinnis

 • Stair

 • Ealaín agus Dearadh

 • Matamaitic

 • Bitheolaíocht

 • Fisic

 • Ceimic

 • Tíreolaíocht

 • Teicneolaíocht Dhigiteach

 • Ealaíona Íomha Ghluaiste

 • Stáidéir Ghnó

 • Drámaíocht

 • Stáidéir Spóirt

 • Taisteal agus Turasóireacht

 • Sláinte agus Cúram Sóisialta

 • Eacnamaíocht Baile

Art - Roisin 12.jpg

Cúrsaí Gairmeacha – i gcomhpháirt le Gaelchúrsaí

 • NVQ Leibhéal 2 Cúram, Foghlaim agus Forbairt Leanaí

 • OCN L.3 Úsáid TFC

 • ILM L.2 Meantóireacht do na Foghlaimeoirí Óga

 • ILM L.2 Ceannaireacht Foirne

 • ILM L.3 Scileanna Ceannaireachta agus Gnó

 • BTEC L.2 Fáilteachas

Sixth Form

At Key Stage 5 Coláiste Feirste offers a choice of 19 subjects at Level 3 and a range of vocational subjects at Level 2/3.  We plan to add to these choices according to the interests and needs of the pupils.  In addition, pupils have the opportunity to repeat GCSEs in key subjects and to follow a programme of curriculum enrichment and personal development.  The following subjects are offered:

 • Irish

 • English

 • Spanish

 • History

 • Art and Design

 • Mathematics

 • Biology

 • Physics

 • Chemistry

 • Life Sciences

 • Geography

 • Digital Technologies

 • Moving Image Arts

 • Business Studies

 • Performing Arts

 • Sports Studies

 • Travel and Tourism

 • Health and Social Care

 • Home Economics

Vocational courses in partnership with Gaelchúrsaí

Art - Edit Suite 03.jpg
 • NVQ Level 2 Diploma for Children’s Care, Learning and Development

 • OCN Level 3 IT User Skills

 • OCN Peer Mentoring

 • ILM Level 2 Team Leading

 • ILM Level 2 Mentoring for Young Learners

 • ILM Level 3 Leadership and Management Skills

 • BTEC Level 2 Hospitality

bottom of page