top of page

Torthaí A2-AS / A2-AS Results

Fograí Faoin Torthaí A2/AS.

Tuigeann muid go bhfuil daltaí ag éirí neirbhíseach ag an am seo maidir leis na torthaí s'acu a bheas amuigh Déardaoin 13 Lúnasa . Tig libh na torthaí CCEA a fháil ar líne leis na sonraí a cuireadh amach an tús an tsamhraidh. Beidh na torthaí ar fad ar fáil sa halla ar scoil óna 9-10.30 ar an maidin sin. Beidh scaradh soisialta i bhfeidhm don phroiséas seo agus daoine i lathair chun comhairle a thabhairt. Muna bhfuil sibh in ann teacht isteach chun na scoile do na torthaí, beidh siad curtha sa phost Dé hAoine. Táimid ag dúil libh a fheiceáil agus ádh mór.

Notice of A2/AS Results

We understand that pupils are getting nervous at this time. The Results will be out Thursday 13th August. You can get CCEA results online with the information that was sent out at the start of the summer. All results will be available in the school hall from 9-10.30 that morning.  Social distancing measures will be in force and members of staff will be present to give advice. If you are unable to come into the school, the results will be sent out in the post on Friday. We look forward to seeing everybody. Good Luck!!!

bottom of page