top of page

Scrúduithe/Exams

Scrúduithe seachtracha 2017-18

Tá na leibhéil ghnóthachtála dalta ar Coláiste Feirste ar na torthaí is fearr ag GCSE agus Ardleibhéal i measc scoileanna neamhroghnacha sa tuaisceart.  Tá na torthaí GCSE Mata agus Béarla an-mhaith ar fad.  Seo thíos na leibhéil ghnóthachtála a bhain na daltaí s’againn amach le trí bliana anuas.

Torthaí TGMO (2017-2018)

irishexams.JPG
Science - sparks 14.jpg
Technology 03.jpg

External exams 2017/18

Pupil performance levels at Coláiste Feirste are consistently among the top non-selective schools in terms of benchmarking, both at GCSE and at A-level.  Maths and English results at GCSE are particularly good.  The following are the attainment levels for our pupils over the last three years.

 

Year 12 GCSE Results (2017 – 2018)

engexams.JPG

Torthaí TGO A2 (Ardleibhéal) (2015- 2018)

NB.  Soláthraíonn Coláiste Feirste dhá chonair go dtí an t-oideachas 3ú leibhéal: (a) an chonair 3-4 Ardleibhéal ar ghnóthaigh 100% acu 2 nó níos mó Ardleibhéal ar ghráid A-E (an tagarmharc do na scoileanna neamhroghnacha); agus (b) an chonair ghairmeach ar ghnóthaigh na daltaí, le cois na gcáilíochtaí gairmeacha, grád maith in ardleibhéal Gaeilge.  Tugtar an ghnóthachtáil don chonair ardleibhéil thuas agus an ghnóthachtáil don bhlianghrúpa iomlán idir lúibíní. I 2018 fuair 100% de na daltaí 2+ A-E agus 49% 3+ A*-C.

irhs2e.JPG

GCE A2 (A- Level) Results (2015 – 2018)

NB.  Coláiste Feirste now offer two pathways to 3rd Level education: (a) the 3-4 A-level pathway, 100% of whom gained 2 or more A-levels this year(which is the benchmark for non-selective schools); and (b) the vocational pathway who, in addition to vocational qualifications (BTEC and NVQ), all gained a good grade in A-level Irish.  The A-level performance is given above, with the total year-group performance in brackets. In 2018 100% of A-level pupils achieved 2+ A*-E and 49% achieved 3+ A*-C.

eng2e.JPG

Cinn scríbe daltaí  2018

Pupil destinations 2018

dest.JPG
bottom of page