top of page

Tips for Self-Care for Online Learning at Home  

Make a timetable for yourself the night before. Plan how you will spend your day. See example. /Scríobh clár ama oibre duit féin an oíche roimh ré. Féach an sampla iniata.

Get out of bed, get a shower and get dressed. This will make you feel so much better. / Éirí ón leaba, léim sa chith agus gléas tú féin. Mothóidh tú i bhfád níos fearr mar gheall air seo. 

Create a work space, do your work downstairs at the table and not in bed for example. This will keep you focused and on task. / Cruthaigh áit oibre duit féin, déan do chuid oibre thíos straighre ag an tábla agus chan i do leaba mar shampla. Cuideoidh sé seo leat díriú isteach ar do chuid oibre.

Use a computer if you can instead of your phone. / Bain úsáid as ríomhaire in áit do ghuthán, más féidir.

Take breaks. Spend 20-30 minutes in front of the computer, take a 15 minute break and then back on the computer for another 20-30 minutes. / Glac sosanna. Caith 20-30 bomaite os comhair an ríomhaire ansin glac sos 15 bomaite, ansin gabh ar ais ar an ríomhaire ina dhiaidh

Go outside and get some fresh air during your breaks. This is very important, it will clear your mind and help you focus on the next task. / Gabh taobh amuigh agus faigh aer le linn na sosanna. Tá seo ríthábhachtach, cuideoidh sé leat díriú ar an chéad tasc eile.

Don’t leave everything to the last minute! This will only stress you out! / Ná cuir gach rud ar an mhéarfhada! Beidh tú faoi strus má dhéanann tú seo.

Get support. Ask your teacher questions if you are struggling on the Google Classroom Stream. Ask your parents for help, use the school website to help you with any difficulites you have with online learning. / Aimsigh tacaíocht. Cuir ceist ar do mhúinteoir má tá tú ag streachailt le tasc ar bith. Déan seo ar an Stream. Bain úsáid as do thuismitheoirí le haghaidh tacaíochta, bain úsáid as suíomh na scoile le cuidiú leat le deacracht ar bith atá agat.

Finish your work at a reasonable hour and take a break from electronic devices. / Cuir deireadh le do chuid oibre ag am réasúnta agus glac sos ó ghléasanna leictreonacha.

In the evening go outside for a walk or play a sport. Healthy body, healthy mind. / Gabh taobh amuigh san oíche le haghaidh siúlóide nó chun spórt a imirt. Intinn fholláin i gcorp folláin.

Go to bed at a reasonable hour and try and get 8 hours sleep. This will make you feel refreshed and ready for the day ahead. / Gabh a luí ag am reasúnta, déan iarracht 8 n-uair a chloig codalta a fháil. Mothóidh tú níos fearr dá bharr agus réidh don lá romhat.

bottom of page